top of page

O NÁS

HEALTH MANAGEMENT ACADEMY

Health Management Academy vznikla v júli 2007 za účelom vzdelávania ľudí zo sektoru zdravotníctva ako reakcia na dynamicky sa meniace prostredie a očakávania. Meniace sa potreby ľudí a ich rastúca uvedomelosť kladú čoraz väčšie nároky na ekonomické, manažérske, trhové a osobnostné zručnosti ľudí na riadiacich pozíciách v zdravotníctve.

 

VÍZIA HMA

Naši študenti vytvárajú lepšie zdravotníctvo.

 

POSLANIE HMA

Naším poslaním je prinášať moderné poznatky z oblasti zdravotnej politiky, manažmentu a osobnostného rozvoja prostredníctvom interaktívnych metód tak, aby ich naši študenti mohli okamžite použiť v každodennej praxi za účelom zvyšovania kvality a efektívnosti svojich služieb.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA HMA

Našimi študentmi sú ľudia zo sektoru zdravotníctva, ktorí rozmýšľajú v súvislostiach.

 

CIEĽ HMA

Naším cieľom je inšpirovať našich študentov:

  • efektívne využívať obmedzené zdroje v sektore zdravotníctva,

  • proaktívne reagovať na meniace sa podmienky v oblasti hospodárskeho vývoja, zdravotnej politiky, legislatívy a ostatných zmien na trhu,

  • dlhodobo zvyšovať kvalitu zdravotných služieb a procesov riadenia s ambíciou napĺňať finálne ciele zdravotnej politiky a

  • účinne komunikovať so svojimi kolegami, s klientmi, s obchodnými partnermi
    a verejnosťou.

bottom of page