top of page

PROGRAM "MANAŽÉR"

Program "Manažér" je určený pre stredných a vrcholových manažérov pôsobiacich v sektore zdravotníctva, ktorí potrebujú alebo majú záujem o komplexné znalosti z oblasti zdravotníctva a zároveň o zdokonalenie manažérskych zručností.

 

Absolvovaním vzdelávacieho programu účastník získa vzájomne prepojené informácie, čo znamená, že v závere :

  • porozumie podstate fungovania zdravotníckych systémov

  • získa hlbšie znalosti z oblasti cieľov a nástrojov zdravotnej politiky ako aj výziev v oblasti manažmentu zdravotných služieb

  • bude mať základné poznatky z celého komplexu zdravotníckej legislatívy

  • bude poznať finančné pravidlá a väzby v zdravotníctve

  • vybuduje si a zlepší individuálne manažérske zručnosti

  • dosiahne zvýšenie efektívnosti pri procesoch riadenia a rozhodovania

 

V prípade záujmu o tento vzdelávací program si prečítajte podrobnosti o jeho obsahu a kontaktujte nás na ďalej uvedenej adrese.

bottom of page