PhDr. Adela Makovinská

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácie pedagogická psychológia (1978) a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na špeciálnu pedagogiku (1983). V roku 1997 ukončila špecializačné postgraduálne štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

V období rokov 1978 – 1993 bola riaditeľkou školy. Od roku 1993 do roku 1995 viedla odbor regionálneho školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky
a neskôr do roku 1998 bola na ministerstve riaditeľkou odboru pre vedu a techniku.

Po roku 1998 pôsobila ako manažérka pre vzdelávanie a protokol PČSP Košice a od roku 2000 je riaditeľkou vzdelávacej agentúry A.M.Consulting.

V priebehu rokov 1991 až 1998 pracovala externe ako trénerka v Metodickom centre v Bratislave so zameraním na školský manažment a od roku 1993 je trénerkou vo firme Slovenské manažérske tréningové centrum Bratislava, kde školí prevažne manažérske zručnosti.

Pri školeniach sa venuje zlepšovaniu manažérskych zručností, hlavne riadeniu a vedeniu, časovému manažmentu, budovanie tímu a pod. Ďalšou oblasťou tréningov je komunikácia, asertivita a zvládnutie konfliktu, ďalej predaj, rokovanie s klientom, vyjednávanie a obchodné zručnosti. Zároveň sa špecializuje aj na diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenskú etiketa, personalistike, personálnemu auditu, tréningu asistentov, správnej korešpondencii a masmediálnej komunikácii.

Ako trénerka školila pracovníkov viac ako 30 súkromných ale aj štátnych spoločností.